page contents
Български


За нас

Потребителски Кредити РЕФИНАНСИРАНЕ

Потребиелски Кредити от 100 лева до 5000 лева, за периоди от 3 до 24 мес., както й рефинансиране на други задължения.

С обединение на други задължения в един кредит вие полъчавате:

 • По-ниска вноска и по-дълъг срок за изплащане на кредита;
 • Може да кандидатствате за сума по-голяма от задължението към даден кредитор и освен погасени задължения ще разполагате с допълнителни парични средства;
 • Увеличение на шансовете за одобрение;
 • Ще подобрите кредитния си статус в ЦКР.

Бизнес Кредити

Компанията предлага Бизнес Кредити от 1000 лева до 6100 лева за периоди от 12, 18, 24, 30 и 36 месеца. Кредитът е предназначен за юридически лица, еднолични търговци, занаятчии, лица, упражняващи свободни професии (лекари, стоматолози, фармацевти, адвокати, нотариуси, счетоводители, проектанти и др.)

Работа

Стани част от екипа на една от най-бързо развиващите се компании в България. 

Компанията предлага:

 • Възможност за професионално развитие;
 • Възможност за работа във водеща Компания в сферата на кредитирането;
 • Възможности за обучение и развитие на редица умения и компетенции свързани с продажбения процес;
 • Атрактивно възнаграждение състоящо се от: базово месечно възнаграждение, допълнителна бонусна система.

Ако се присъедините към нашия екип, задълженията Ви ще включват:

 •  Изпълнение на индивидуален план за продажби и ежедневното му отчитане;
 • Определяне на целеви групи и набелязване на потенциални партньори и клиенти;
 • Администриране и обработка на документи и информация свързани с дейностите по продажбите;
 • Осъществяване на пътувания и срещи в рамките на града и областта.

Специфични задължения на позицията:

 •  Активно търсене и набелязване на потенциални клиенти;
 • Активно осъществяване на продажби на индивидуални и корпоративни клиенти;


google-site-verification: google22ea01a5f8d57a85.html